logo  

Praktijk voor Maatschappelijk Werk Van-Elsacker

 

Tarieven:

De tarieven bedragen € 57,85 per uur, ex BTW. Dit is inclusief  BTW € 70,00.

Alle uren gemaakt voor de cliënt vallen onder hetzelfde tarief.

Is het noodzakelijk voor de cliënt reiskosten te maken, dan bedragen de autokosten € 0,30 per gereden kilometer of de werkelijk gemaakte reiskosten. (hierover wordt ook BTW geheven)  De gemaakte uren worden naar rato doorberekend.

Het BTW-percentage bedraagt 21%.

Jaarlijks worden de tarieven per 1 januari aangepast.

Laatste revisiedatum: 31 oktober 2012

 
Om terug te keren naar het vorige blad, klik op "terug"